Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Stellingen over precisielandbouw voer voor discussie

Tijdens de IJKakker-Slotbijeenkomst in Westerbork werd de forumdiscussie gevoed door een aantal stellingen waar de aanwezigen in de zaal hun mening over konden geven. De stellingen zorgden voor interessante discussies. Deelnemers aan de forumdiscussie waren Herman Krebbers van DLV Plant, Pieter Brooijmans van Suikerunie, Johan Ottens van Agrifirm en akkerbouwer Derk Gesink. Stuurgroepvoorzitter IJzebrand Rijzebol leidde de discussie.
 
Op de stelling 'Akkerbouwers gaan met het toepassen van precisielandbouw 10% meer opbrengst realiseren' antwoordde 82% van de bezoekers aan de Slotbijeenkomst volmondig ja. De panelleden onderschreven de perspectieven die de aanwezigen in de zaal lieten zien. Voorwaarde is volgens de bezoekers wel dat er meer kennis ontwikkeld wordt en de dataverzameling en -deling goed gaat verlopen.
 
Op de stelling 'Er zijn nu voldoende toepassingen voor precisielandbouw, akkerbouwers gaan er zeker in investeren', waren de aanwezigen het minder met elkaar eens. 35% is het er mee eens, 12% niet en 53% twijfelt. De panelleden concluderen dat het nog ontbreekt aan gebruiksvriendelijke applicaties voor een grote doelgroep en dat de technische infrastructuur nog niet op orde is. 
 
In de stelling dat 'De focus voor het verbeteren van precisielandbouwproducten en -diensten niet moet liggen op het verhogen van de nauwkeurigheid van metingen, maar op de interpretatie van metingen', kan 62% zich vinden. 21% vindt dat de nauwkeurigheid van metingen beter moet. Na enige discussie kon worden vastgesteld, dat de metingen uiteraard voldoende betrouwbaar moeten zijn. Tegelijkertijd is de vertaling van data naar informatie en taakkaarten essentieel. 
 
De stelling dat 'Met alle metingen en automatische digitale verwerking van data naar taakkaarten het voor de boer niet meer noodzakelijk is om zelf waarnemingen in het veld te doen', leverde minder discussie op. 94% van de bezoekers aan de Slotbijeenkomst was het hier niet mee eens. Het panel onderschreef de conclusie dat een boer moet blijven kijken naar het gewas en de gewasreacties. Als kanttekening werd er wel bij gesteld, dat naarmate de bedrijven groter worden, er meer behoefte is aan 'extra ogen'in de vorm van sensoren.
 
Download de PDF hieronder voor alle stellingen en uitkomsten.

BijlageGrootte
PDF icon stellingen_precisielandbouw.pdf190.16 KB