Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Geslaagde Slotbijeenkomst IJKakker

Afgelopen donderdag werd IJKakker afgesloten met een goedbezochte slotbijeenkomst. Ruim tachtig betrokkenen en belangstellenden beluisterden welke resultaten er in drie jaar tijd zijn geboekt. Alom was er veel waardering voor de inspanningen die binnen de deelprojecten zijn geleverd en de resultaten die zijn behaald. Er zijn grote stappen gezet binnen precisielandbouw.
 
De middag begon met een presentatie waarbij de verschillende deelprojectleiders in vogelvlucht hun projecten langsliepen. Ze vertelden over de gestelde doelen, het vertrekpunt van hun project, de gevolgde koers en de behaalde resultaten. Hieronder vindt u de presenaties van de deelprojectleiders. IJKperceel-eigenaar Derk Gesink nam de aanwezigen mee naar zijn bedrijf en de onderzoeken die hier zijn uitgevoerd binnen de verschillende deelprojecten.
 
Informatiemarkt
Tijdens een informatiemarkt kregen de bezoekers vervolgens verdieping op maat. In standjes konden ze meer informatie over de verschillende deelprojecten krijgen en werden resultaten uitgebreid gedeeld. Van deze manier van informatieverstrekking werd dankbaar gebruik gemaakt.
 
Forumdiscussie
Na de informatiemarkt volgde een forumdiscussie met aan tafel Herman Krebbers van Delphy, IJKperceel-eigenaar Derk Gesink, Pieter Brooijmans van Suiker Unie en Johan Ottens van Agrifirm. De discussie stond onder leiding van Stuurgroepvoorzitter IJzebrand Rijzebol.
 
Slotwoord gedeputeerde
Gedeputeerde Henk Jumelet sloot de bijeenkomst af. Hij riep de aanwezigen op om ervoor te zorgen dat de verzamelde data niet ergens op een harde schijf blijven staan, maar de basis te laten zijn voor projecten die de landbouw in Noord-Nederland verder brengen en het gebied dynamisch houden.
 
In de komende (en laatste) nieuwsbrief van IJKakker een uitgebreid verslag van de bijeenkomst. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een mail naar info@ijkakker.net