Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Variabel doseren van herbiciden

De meerwaarde van variabel doseren van bodemherbiciden ligt bij reductie in verbruik van de middelen. Bij aanname 20% reductie bodemherbicidenkosten (ca. 6 miljoen euro per jaar), levert dit gemiddeld een besparing van ca. 5 euro per ha per jaar op voor ca. 200.000 ha akkerbouw in NO Nederland.
Een groot deel van de ‘enabling technologies’ is beschikbaar:

  • Sensoren voor bodemkaarten van lutum en organische stof,
  • GBM-weeradviessystemen,
  • Spuittechniek voor plaatsspecifiek variabel doseren.

De benodigde beslisregels dienen nog ontwikkeld en gevalideerd te worden. Verder dient het geheel ontwikkeld te worden in een vermarktbare dienst. De ontwikkeling wordt gedaan op de ijkpercelen van IJKakker en bedrijven waar de benodigde technologieën en infrastructuur (o.a. Proefbedrijf Valthermond) zo veel mogelijk al aanwezig is. Het resultaat van dit deelproject B2 is een dienst die bodeminformatie koppelt aan minimum effectieve doseringen van belangrijke bodemherbiciden, en daarbij effecten van weer, gewas en spuittechniek meeweegt. Naar verwachting levert dit ca. 20% reductie in verbruik van de middelen op.

Neem voor meer informatie over het project Variabel Doseren van herbiciden contact op met deelprojectleider Corné Kempenaar, corne.kempenaar@wur.nl