Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Variabel doseren van fungiciden

Het voordeel van variabel doseren van de middelen voor een teler/loonwerker is dat alleen daar waar nodig zo min mogelijk middel terecht komt. Dit levert op de eerste plaats besparingen in verbruik en kosten op. Verder dalen emissies, milieubelasting en volksgezondheidsrisico’s, waardoor meer middelen toelaatbaar zijn onder de huidige wetgeving.

Het project B1 ontwikkelt variabel doseren van contactfungiciden in aardappel tegen Phytophthora infestans, de veroorzaker van de zeer schadelijke Aardappelziekte.
Het resultaat van dit deelproject B1 is een dienst die biomassa-informatie koppelt aan minimum effectieve doseringen van belangrijke bodemherbiciden, en daarbij effecten van weer, gewas en spuittechniek meeweegt. Naar verwachting levert dit 15 - 20% reductie in verbruik van de middelen op. Op dit moment is alleen variabel doseren van loofdoodmiddelen en enkele groeiregulatoren nagenoeg praktijkrijp. Voor andere belangrijke categorieën van middelen ontbreken nog de toepassingen/diensten (hieraan wordt gewerkt in IJKakker). De techniek maakt een reductie van 20 – 50% in het verbruik van middelen mogelijk (dit is middel(categorie)afhankelijk).
 
Neem voor meer informatie over het project Variabel Doseren van fungiciden contact op met deelprojectleider Corné Kempenaar, corne.kempenaar@wur.nl