Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Variabel Bemesten

Variabel en op basis van gewasbehoefte doseren van mineralen (zowel kunstmest als organische mest) is één van de beloften van precisielandbouw. Door op basis van bodemkaarten en biomassa/gewasreflectie kaarten te berekenen welke behoefte aan mineralen het gewas heeft, is een grote sprong voorwaarts te maken in het zeer nauwkeurig aangeven hoeveel bijbemesting er door de akkerbouwer moet plaatsvinden.
Het project Variabel bemesten ontwikkelt, test en demonstreert een dienst voor perceels/gewasbehoefte afhankelijk toedienen van mineralen in de belangrijkste akkerbouwgewassen.
Het resultaat van dit deelproject A3 is een dienst die informatie van bodemkaarten (bodemsensing), satellietbeelden, vliegtuig(UAV)beelden (gewasreflectie) op een perceel koppelt aan zo nauwkeurig mogelijke giften van mineralen (bij bemesten) Naar verwachting levert dit ca. 20% reductie in mineralengebruik op.
 
Naar de resultaten van dit deelproject binnen IJKakker.