Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Sensoren in Suikerbieten

Voor een optimale suikeropbrengst moeten suikerbieten gedurende het gehele groeiseizoen kunnen beschikken over voldoende water. Bij onvoldoende water stagneert de groei. In Nederland worden door ca. 9.000 bietentelers ruim 73.000 hectare suikerbieten verbouwd. Voor drie noordelijke provincies zijn het 3.000 telers op ca 26.000 hectare.
De centrale vraag van dit deelproject (A1): Wat is het juiste moment van beregenen in relatie tot groei, opbrengst en duurzaamheid? Objectieve metingen door satellietwaarnemingen of bodemsensoren lijken dit mogelijk te maken.
De te ontwikkelen dienst ‘Sensoren en suikerbieten’ moet leiden tot beregening en bemestingsadviezen op basis van actuele geogerefeerde data waarmee hogere suikerpercentages in de suikerbieten kunnen worden gerealiseerd. Met een verwachte gemiddelde opbrengst verbetering van 1% meer suiker in de suikerbiet, levert dat voor de noordelijke provinciën circa 21.000 ton meer suiker op.