Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Over IJKakker

IJKakker is een bijzonder multidisciplinair samenwerkingsproject van sensorenleveranciers, ontwikkelaars van adviesdiensten, kennisinstellingen, onafhankelijke adviesorganisaties en de agro-industrie. In het project wordt samengewerkt door een aantal belangrijke partijen in de akkerbouw die hiermee een belangrijke kwaliteitsimpuls geven aan de ingeslagen weg van de akkerbouw op weg naar een duurzame akkerbouw.

Binnen IJKakker worden praktijkrijpe precisielandbouwtoepassingen ontwikkelt. Daarbij staat samenwerking tussen verschillende partijen in en om de akkerbouw centraal. IJKakker maakt gebruik van zogeheten IJkpercelen waar gedurende 3 jaar bij een gangbare rotatie van aardappelen, bieten en graan metingen gedaan worden en plaats specifieke gegevens verzameld worden. Deze gegevens worden door de partner in IJKakker die nieuwe adviesdiensten voor de akkerbouw ontwikkelen om hun eigen testresultaten te ijken en valideren. Door de grote hoeveelheid data van de IJKpercelen toegankelijk te maken voor de partners is het voor hen mogelijk om veel nauwkeurigere advies modules te ontwikkeld.
 
Daarnaast zijn er binnen IJKakker zeven deelprojecten verdeeld over drie hoofdonderdelen:

  1. het op maat toedienen van voedingsstoffen aan de plant (bemesting en beregening),
  2. het ontwikkelen van diensten voor variabel doseren (VRA) van verschillende typen gewasbeschermingsmiddelen en
  3. een snelle detectie van plantenziekten met behulp van sensoren.