Ik ben mijn wachtwoord vergeten

De deelprojecten

In de zeven deelprojecten binnen IJKakker is aandacht voor drie hoofdonderdelen:

  1. het op maat toedienen van voedingsstoffen aan de plant (bemesting en beregening),
  2. het ontwikkelen van diensten voor variabel doseren (VRA) van verschillende typen gewasbeschermingsmiddelen en
  3. een snelle detectie van plantenziekten met behulp van sensoren. 

 
Dit zijn de zeven deelprojecten binnen IJKakker: