Ik ben mijn wachtwoord vergeten

4D plantenziekten (digitale detectie en diagnose dienst)

In de huidige diagnostiek bij plantenziekten is het bemonsteren en laten diagnosticeren relatief duur en tijdrovend. Daarnaast hebben telers steeds minder tijd voor veldinspecties. Doordat veel plantziekten dermate infectieus zijn heeft dit grote gevolgen voor zowel de boer als zijn omgeving dat kan leiden tot economisch verlies.
De te ontwikkelen dienst gaat uit van een snelle en accurate digitale detectie en diagnose. Met deze dienst kunnen gewasbeschermende middelen veel efficiënter worden ingezet. Tevens zal door de vroegtijdige signalering de hoeveelheid gewasbeschermende middelen die nodig is, aanzienlijk lager zijn.