Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Discussie

blog 1

Kosten voor precisielandbouw worden al gecompenseerd door meer opbrengst. Straks is sprake van meer inkomen.